Seminarium Instytutowe

Dr Anna Marusiak

The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines Polish Academy of Sciences

Mixed-Lineage Kinases – their role in cancer progression and mechanisms of resistance to cancer therapies

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.