Seminarium Instytutowe

Dr William Copeland

Mitochondrial DNA Replication Group, National Institute of Environmental Health Sciences, USA

Structural insights into mitochondrial DNA mutagenesis

Summary:

The human mitochondrial genome (mtDNA) encodes 37 genes, including 13 essential subunits of the oxidative phosphorylation system required for cellular ATP production. Mitochondrial DNA is replicated and maintained by a core replisome consisting of the DNA polymerase gamma, consisting of the catalytic POLG subunit and the POLG2 accessory, the Twinkle helicase, and the single stranded DNA binding protein.  Mutations in the genes encoding this replisome, cause depletion and deletion of the mitochondrial DNA, and are the most common causes of inherited mitochondrial disease affecting children and adults. To date, there are over 300 disease mutations in POLG that are linked to mitochondrial diseases such as myocerebrohepatopathy, Alpers-Huttenlocher syndrome, myoclonic epilepsy myopathy sensory ataxia, ataxia neuropathy spectrum and progressive external ophthalmoplegia.  Employing structural biology and biochemistry, we are investigating consequences of these disease mutations on the function of these enzymes and proteins. To understand the in vivo consequence from defective Pol gamma enzymes in patients with POLG mutations and how these defective polymerases form deletions, we have developed an ultrasensitive method for quantifying deletions in the mitochondrial genome.  The combined structural biology and bioinformatic analysis of mtDNA mutations is providing a comprehensive understanding of the mechanisms that causes mitochondrial diseases.

 

Informacja dla uczestników

Seminaria odbywają się języku angielskim w trybie on-line przy użyciu platformy ZOOM. Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut
Dołączając do spotkania, prosimy o wyłączenie mikrofonu i kamery oraz stosowanie imienia i nazwiska jako identyfikatora uczestnika. Po prezentacji jest możliwość zadawania pytań za pomocą komunikacji tekstowej (opcja „chat”) lub audio (mikrofon).

Zanim dołączysz do spotkania, zapoznaj się z Klauzulą RODO.

Wszystkie Seminaria Instytutowe odbywają się z użyciem tego samego odnośnika do Seminarium.