Seminarium Instytutowe

Mgr Radosław Kotuniak

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

Key Intermediate Species Reveal the Copper (II)‐Exchange Pathway in Biorelevant ATCUN/NTS Complexes

IBB Scientific Council Award Lecture (chemical sciences)

 

Informacja dla uczestników

Seminaria odbywają się języku angielskim w trybie on-line przy użyciu platformy ZOOM. Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut
Dołączając do spotkania prosimy o wyłączenie mikrofonu i kamery oraz stosowanie imienia i nazwiska jako identyfikatora uczestnika. Po prezentacji jest możliwość zadawania pytań za pomocą komunikacji tekstowej (opcja „chat”) lub audio (mikrofon).

Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO.

Wszystkie Seminaria Instytutowe odbywają się z użyciem tego samego odnośnika do Seminarium.