Obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Agata Malinowska

„Problemy analizy i walidacji wyników uzyskanych z jakościowych i ilościowych wielkoskalowych eksperymentów proteomicznych, przeprowadzanych metodą spektrometrii mas”
„Challenges of analysis and validation of results derived from qualitative and quantitative high-throughput, mass spectrometry – based proteomics experiments”

Recenzje rozprawy oraz streszczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest w bibliotece IBB PAN.

Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM): link

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w obronie pracy doktorskiej znajduje się pod poniższym linkiem: link