Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Zachęcamy do zapoznania się z listem Dyrektora Biura Rady Doskonałości Naukowej  do  pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.