Welcome to IBB Center 2

Miło nam poinformować, że Instytut ponownie otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „Welcome to IBB Center”. Jest to druga edycja tego programu, w której przyznano nam dofinansowanie. Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia Instytutu oraz poprawa jakości obsługi zagranicznej kadry naukowej i studentów przez stworzenie Welcome to IBB Center. Centrum będzie także organizatorem działań integrujących społeczność IBB PAN co przekłada się na budowanie miejsca przyjaznego naukowcom z zagranicy.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wyniki-naboru-wnioskow-o-udzial-w-programie-welcome-to-poland-2