Stypendium PASIFIC dla dr Katarzyny Jonak

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Jonak została nagrodzona grantem Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC w drugim naborze programu.
PASIFIC jest organizowany przez Polską Akademię Nauk w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020. W drugim naborze zgłosiło się 200 kandydatów, a tylko 15 z nich zostało nagrodzonych stypendium. Wśród nich nagrodzono Katarzynę, która będzie prowadzić swoje badania w laboratorium dr hab. Ulrike Topf.

Więcej informacji o wynikach drugiego naboru oraz film promocyjny PASIFIC z udziałem laureatów, w tym Katarzyny: pasific.pan.pl/pasific-call-2-results

Gratulujemy!