IBB DAY 2022

Dyrekcja Instytutu wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN na „IBB DAY”, który odbędzie się 11 października 2022 r.

Wykłady odbędą się w języku angielskim. Na prezentacje i wykłady zapraszamy do Audytorium im. Wacława Gajewskiego (sala E).

Podczas przebywania w Audytorium rekomendujemy używanie maseczek ochronnych, które zostaną udostępnione przy wejściu.

AGENDA:

Agenda - IBB DAY