Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy Panią prof. dr hab. Grażynę Palamarczyk, która zmarła 15 października 2022 r.
Pani Profesor była wybitnym, rozpoznawanym na świecie specjalistą w dziedzinie glikobiologii. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pracowała od 1970 r., a od 1992 r. była kierownikiem Pracowni Glikobiologii Grzybów. Przez lata mogliśmy czerpać z jej doświadczenia zawodowego, prowadzić poważne dyskusje naukowe. Była dla nas przyjacielem i mentorem, osobą ciekawą świata i ludzi, duszą towarzystwa.
Profesor Grażyna Palamarczyk była wieloletnim członkiem Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
i wieloletnim kierownikiem Szkoły Biologii Molekularnej IBB PAN.

Pani Profesor Palamarczyk była także Członkiem Rady Naukowo-Programowej Studium Medycyny Molekularnej, Członkiem Rady Naukowej PZH, Członkiem Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) z ramienia Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
i Redaktorem czasopisma PTBioch – Postępy Biochemii.

Pożegnanie prof. Grażyny Palamarczyk odbędzie się 20 października 2022 r. w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, o godzinie 13:15.

Grażyna Palamarczyk