Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 31 grudnia 2021 r. odszedł w wieku 71 lat nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni członek Rady Naukowej IBB PAN, prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN.

Prof. dr hab. Marek Cieplak był wybitnym uczonym, zajmującym się zagadnieniami fizyki statystycznej, fizyki ciała stałego i fizyki biologicznej,  prowadzącym badania w IF PAN i instytucjach akademickich USA, Szwecji, Niemiec, Włoch i Meksyku, autorem kilkuset publikacji naukowych i promotorem kilkunastu prac doktorskich i magisterskich, założycielem i kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej, członkiem towarzystw naukowych i rad redakcyjnych czasopism naukowych, animatorem wspólnych seminariów naukowych IF PAN i IBB PAN.

Pozostanie w naszej pamięci jako uczony o szerokich horyzontach, wielkiej pasji i niezachwianej determinacji badawczej. Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja, Rada Naukowa i Przyjaciele z IBB PAN