NCN – Wyniki konkursu MINIATURA 6

Dr inż. Marta Hałasa oraz dr Kamila Patrycja Liput zostały laureatkami konkursu MINIATURA 6. Gratulujemy!

Narodowe Centrum Nauki opublikowało piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Eksperci wyłonili do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych. 

Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Dr inż. Marta Hałasa z IBB (Pracownia Mechanizmów Transkrypcji) przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Opracowanie systemu komórkowego do badania zmian poziomów dsRNA zależnych od polimerazy III RNA (Pol III).

Dr Kamila Patrycja Liput z IBB (Pracownia Podstaw Molekularnych Starzenia i Odmładzania) przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Analiza ilościowa białek oddziałujących z polisomami podczas starzenia u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.