Naukowiec z IBB PAN współautorem badań opublikowanych w Cell

W czasopiśmie Cell opublikowano pracę pt. „Design, construction, and functional characterization of a tRNA neochromosome in yeast” (https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.015) opisującą utworzenie i scharakteryzowanie zupełnie nowego chromosomu w komórkach drożdżowych. Dokonanie jest unikalne, ponieważ pierwszy raz do organizmu Eukariotycznego wprowadzono chromosom zaprojektowany i zsyntetyzowany całkowicie od podstaw – tzw. neochromosom.
W skład międzynarodowej grupy autorów badających funkcjonowanie neochromosomu wchodził kierownik Pracowni Mechanizmów Transkrypcji IBB PAN, dr Tomasz Turowski. Zespół dra Turowskiego współpracuje naukowo z grupą dr Daniela Schindlera w Max Planck Institute for Terrestrial Biology
w Marburgu (Niemcy) poprzez wspólne projekty naukowe i wzajemne wizyty między Polską a Niemcami.

Design, construction, and functional characterization of a tRNA neochromosome in yeast. Cell. 2023 Nov 22;186(24):5237-5253.e22. doi: 10.1016/j.cell.2023.10.015.