Naukowcy z IBB PAN opisali mechanizm usuwania z genomu błędnych rybonukleotydów

W czasopiśmie Nucleic Acids Research pojawiła się praca zatytułowana „Strand specificity of ribonucleotide excision repair in _Escherichia coli_”. W pracy tej autorzy pokazują, że w _Escherichia coli_ naprawa rybonukleotydów inkorporowanych przez polimerazy DNA w trakcie replikacji oraz syntezy TLS (ang. Trans Lesion Synthesis) jest różna na obu niciach DNA. Rybonukleotydy na nici wiodącej DNA naprawiane są głównie za pomocą systemu naprawy przez wycięcie rybonukleotydu (ang. Ribonucleotide Excision Repair, RER) zależnego od RNazy HII, natomiast te na nici opóźnionej przy udziale systemu RER zależnego od RNazy HI oraz systemu naprawy przez wycięcie nukleotydu (ang. Nucleotide Excision Repair, NER).

Praca z pierwszym autorstwem Krystiana Łazowskiego i korespondencyjnym ko-autorstwem Karoliny Makieły-Dzbeńskiej (Pracownia Replikacji DNA i Stabilności Genomu) powstała przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki (granty Preludium dla KŁ i Harmonia dla KMD) w ramach współpracy zagranicznej z Rogerem Woodgate’em (NIH, USA) i Andersem Clausenem (Gothenburg University, Szwecja).