Nagroda 3W dla IBB PAN

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Biochemii i Biofizyki został Laureatem III Nagrody w Konkursie 3W (Woda, Wodór, Węgiel) – Lider Świata 3W w kategorii NAUKA.

Wniosek o nagrodę obejmował innowacyjne badania prowadzone w zespołach prof. dr hab. Joanny Kruszewskiej (W – woda, W – węgiel) i dr hab. Anny Sikory (W- wodór).

Nagrody zostały wręczone 7 grudnia 2022 r. podczas gali II Kongresu 3W zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działań Idei 3W. W imieniu IBB PAN nagrodę odebrały prof. dr hab. Joanna Kruszewska  (Pracownia Biologii Grzybów) oraz dr hab. Anna Sikora i dr inż. Anna Detman (Pracownia Białej Biotechnologii).

Nagrody przyznawano w III Kategoriach Nauka 3W, Biznes 3W i Samorząd 3W.

IDEA 3W to inicjatywa, którą zapoczątkował Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. Jest ona wizją przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju. Działania nakierowane są na strategiczne zasoby przyszłości:  wodę, wodór i węgiel. Więcej na temat inicjatywy można przeczytać na stronie: https://idea3w.org/idea-3w