Konkurs na kierownika grupy badawczej zajmującej się mikrobiologią

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na kierownika grupy badawczej zajmującej się mikrobiologią, w tym mikrobiologią medyczną, mechanizmami infekcji bakteryjnej, badaniami prowadzącymi do poprawy diagnostyki zakażeń bakteryjnych oraz identyfikacji skutecznych metod zwalczania infekcji.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://ibb.edu.pl/app/uploads/2024/04/leadership-microbiology-2024-04-26-final.pdf