Dzień Chorób Rzadkich 2022

Już po raz piąty IBB PAN organizuje mini-sympozjum w Międzynarodowym Dniu Chorób Rzadkich, koordynowanym przez EURORDIS-Rare Diseases Europe. Wydarzenie odbędzie się on-line, i będzie zatytułowane „Dzień Chorób Rzadkich: choroby których nie widać”. Kampania dla zwiększenia świadomości o chorobach rzadkich odbędzie się po raz 15-ty i obejmie miliony ludzi w ponad 100 krajach. Dzień Chorób Rzadkich jest dla wszystkich – pacjentów z choroba rzadką i ich rodzin, lekarzy, opiekunów, pracowników służby zdrowia, naukowców, firm, polityków i dla zwykłych ludzi. Każdy może się zaangażować.

Choroby rzadkie dotykają 300 milionów ludzi na świecie. Jest około 8 tysięcy chorób rzadkich, i cierpi na nie 8 % populacji. Nie są więc wcale rzadkie. Tak jak na poprzednich sympozjach, poruszymy zagadnienia związane z diagnostykę, badaniem mechanizmów chorób rzadkich i opiekę nad chorymi przez członków rodzin.

Rejestracja jest wymagana: https://app.evenea.pl/event/chorobyrzadkie2022/
Strona konferencji: www.konferencjachorobyrzadkie.pl

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji.

Komitet naukowy

prof. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
dr hab. Joanna Kamińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Instytut Matki i Dziecka, Fundacja EB Polska
dr Anna Barczak, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Komitet organizacyjny

Mikołaj Fedorowicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Agnieszka Michalska, Instytut Matki i Dziecka
Magda Piegat, Fundacja EB Polska