Dr inż. Anna Detman uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”

W dniu 24.11.2023 odbyła się konferencja finałowa XV edycji konkursu Innowator Mazowsza. Dr inż. Anna Detman z Pracowni Białej Biotechnologii uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” za pracę doktorską pt. „Analiza wybranych współzależności pomiędzy mikroorganizmami na etapie kwasogenezy i octanogenezy w beztlenowym rozkładzie materii organicznej”. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. Anna Sikora, prof. IBB PAN.
Laureatka otrzymała nagrodę główną od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz nagrody od Partnerów konkursu: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu SWPS, Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Gratulujemy!