Dr Agnieszka Tudek otrzymała dwa wyróżnienia Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Agnieszki Tudek i wsp., 2021 Nature Commun. zdobyła dwa wyróżnienia w konkursach im. prof. Bassalika oraz prof. Krzyżosiaka, które organizowane są corocznie przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk.

Tytuł artykułu: Global view on the metabolism of RNA poly(A) tails in yeast Saccharomyces cerevisiae

Posttranskrypcyjna adenylacja końca 3’ kodujących (mRNA) oraz niekodujących RNA (ncRNA) jest podstawową modyfikacją RNA w komórkach eukariotycznych. W drożdżach Saccharomyces cerevisiae adenylacja mRNA katalizowana przez enzym Pap1 wspomaga eksport zmodyfikowanego transkryptu z jądra komórkowego oraz jego translację w cytoplaźmie, podczas gdy adenylacja ncRNA prowadzona przez enzym Trf4/5 ułatwia jego degradację ncRNA przez egzosom (rybonukleazę).

Wyróżniona praca opisuje globalną analizę metabolizmu ogona poliadenozynowego (ogona poliA) kodujących i niekodujących RNA w drożdżach Saccharomyces cerevisiae z użyciem sekwencjonowania typu nanopore.

Serdeczne gratulacje dla całego zespołu!