Plan równości

Plan równości dla IBB PAN na lata 2022-2024:

2022_Plan_równości_IBB_PAN_2022-2024

Raport z monitorowania danych dotyczących równości płci w IBB PAN, stan na dzień 30 czerwca 2023:

2023_plan_rownosci_ibb_pan_2022-2024-5-sig