Nowy budynek Polskiej Stacji Antarktycznej. Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę nowego budynku głównego Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zaprasza zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych. Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się pod adresem: https://ibb.edu.pl/przetargi/inne-ogloszenia/

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo m.in. w zakresie:
• technologii prefabrykacji paneli elewacyjnych budynku głównego stacji,
• etapów prefabrykacji paneli elewacyjnych,
• sposobu montażu paneli elewacyjnych, podziału czynności montażowych do wykonania w kraju i na placu budowy,
• technologii prefabrykacji szkieletu drewnianego,
• montażu próbnego w kraju,
• kadry technicznej niezbędnej do wykonania montażu budynku (ilość i kwalifikacje osób),
• sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania montażu budynku głównego,
• sposobu przygotowania materiałów budowlanych do transportu, podziału na kontenery.

Zamawiający zrealizował pierwszy etap inwestycji obejmujący fundamenty i stalową konstrukcję wsporczą budynku. Kolejny etap realizacji prowadzić będzie do szczelnego zamknięcie kubatury budynku. Planowanym zamówieniem objęta zostanie prefabrykacja drewnianej konstrukcji nośnej i stropów wraz ze stalowymi elementami złącz oraz produkcja paneli obudowy zewnętrznej wraz ze stolarką i zewnętrznym poszyciem z blachy. Przed wysyłką na teren budowy konstrukcja wraz z obudową podlegać będzie próbnemu montażowi. Wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą zostać przygotowane w sposób umożlwiający transport morski. Rolą Wykonawcy będzie ponadto udział w zespole odpowiedzialnym za scalenie elementów objętych zamówieniem na placu budowy w Antarktyce.