IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym!

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej.

Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia.

Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 dowiecie się o wodzie w świecie makro, mikro i nano; jej obecności i roli w Antarktyce, w świecie mikroorganizmów i biomolekuł.

Zapraszamy na przygotowane przez nas cztery pokazy:

  • Tatuaże wodne
  • Woda w świecie makro – oblicza wody w Antarktyce
  • Woda w świecie mikroorganizmów
  • Biomolekuły – molekuły które zmieniają wodę w życie

Gdzie i kiedy?

  1. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 21 maja 2022 r. na terenie Centrum Nauki Kopernik, w godzinach 11:00 – 20:00.

Stanowisko Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zlokalizowane będzie w strefie błękitnej – Pawilon 512 (nr stanowiska 506). Zapraszamy!

Stanowiska piknikowe pojawią się przed budynkiem, na wystawach, na patio, nad Wisłą (w Pawilonie 512), w centrum konferencyjnym i sali audytoryjnej.

Udział w Pikniku jest bezpłatny – wystarczy przyjść. Aby wejść dodatkowo na wystawy i do Planetarium (także bezpłatnie), konieczne jest wcześniejsze pobranie wejściówki ze strony kopernik.org.pl. Taka możliwość wystartuje 16 maja 2022r. o godzinie 8:25

Czekamy na Was!
Centrum Nauki Kopernik, Pawilon 512, stanowisko 506
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa