EMBO Installation Grant awarded to Dr Michał Wandel

Dr Michał Wandel znalazł się w gronie laureatów prestiżowego programu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization) – EMBO Installation Grants,  w ramach którego nagrodzonym badaczom przyznane zostają fundusze na utworzenie swoich pierwszych niezależnych laboratoriów. Dr Wandel utworzy swoje laboratorium w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Badania dra Wandel dotyczą mechanizmów odpowiedzi obronnych na infekcją bakteryjną. Dr Wandel wykonał pracę doktorską oraz odbył staż podoktorski w renomowanym MRC Laboratory of Molecular Biology w Cambridge, Wielka Brytania. Jest autorem kilku artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach.

Stypendyści EMBO otrzymają 50000 euro rocznie przez trzy do pięciu lat i mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie w wysokości do 10000 euro rocznie. Stypendyści stają się częścią EMBO Young Investigator Network, która składa się z laureatów programów EMBO: Young Investigators, Global Investigators i Installation Grantees. Laureaci programu mają możliwość skorzystania z mentoringu Członka EMBO, pokrycia kosztów udziału w szkoleniach, czy organizacji konferencji, a także mają dostęp do infrastruktury badawczej w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Heidelbergu, Niemcy.

EMBO Installation Grants wspierają naukowców, którzy są na początkowym etapie niezależnej kariery badawczej – w trakcie zakładania swoich laboratoriów. Granty te są przyznawane naukowcom o znaczącym, wyróżniającym się dorobku.

Finansowanie programu pochodzi z krajów przyjmujących, które w ten sposób chcą wzmocnić rozwój badań z dziedziny nauk o życiu. Przyznawane środki pomagają przyciągnąć doskonałych, utalentowanych nowych liderów. Aby zachęcić do międzynarodowej mobilności, warunkiem ubiegania się o grant jest spędzenie przez kandydatów co najmniej dwóch kolejnych lat poza krajem, w którym planują założyć swoje laboratorium.

 

Informacja o EMBO

EMBO to organizacja zrzeszająca ponad 1800 wybitnych naukowców, promująca doskonałość naukową w naukach o życiu w Europie i poza nią. Głównymi celami organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie sieci interakcji ułatwiającej wymianę informacji naukowej oraz pomoc w budowaniu warunków optymalnych dla prowadzenia badań na najlepszym możliwym poziomie.