Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2023 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1)    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2)    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje:
Konkurs na stanowisko dyrektora IBB

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 6 października 2023 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.