Piąta edycja konkursu AgroBioTop NAGRODA!

Kapituła Nagrody AgroBioTop zaprasza do składania wniosków o nagrodę. Ma ona na celu promocję nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W obecnej edycji premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego. Kandydować mogą uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Więcej informacji.