Nabór zgłoszeń do Nagrody im. Profesora Wacława Szybalskiego

Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną w 2020 r. przez młodego polskiego badacza zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2021, tak jak co roku premiowane będą publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą, ale także aplikacyjną. Zgłoszenia są przyjmowana do 30 września 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Komitetu Biotechnologii PAN.