Nabór wniosków Bekker NAWA oraz Ulam NAWA

Program Bekker

Program obejmuje finansowanie stypendium i dodatku mobilnościowego dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich wyjeżdżających do zagranicznych ośrodków naukowych. Wyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.03.2022r.

Termin naboru wniosków 25.05.2021 r.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

Program Ulam

W ramach Program finansowane są przyjazdy do Polski naukowców ze stopniem co najmniej doktora (stypendium oraz dodatek mobilnościowy). Przyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.01.2022 r.

Termin naboru wniosków 15.06.2021

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama